Genel

Çoruh Portreleri

Durağanlaşan Çoruh’un
Doğa/Üstü Hikâyeleri

Dünyanın en hızlı akarsularından biri olan Çoruh ve ona ev sahipliği yapan havza bir süredir ciddi bir dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşümün merkezinde Çoruh Enerji Planı… Read More

Acılı kamulaştırma Copy

Kamulaştırma, eski dilde istimlak, zor alımı ifade eder. Kamu kurumları, yasalardan aldıkları görevlerini yerine getirmek için özel mülk olan gayrimenkulleri ihtiyaç duydukları zamanda, kamu yararını… Read More

HAVZA ÇALIŞMASI NEDİR?

DereTepe.org, Mekanda Adalet Derneği Çevre Adaleti Programı’nın havza çalışmalarının ürünü. Altyapı ve kalkınma projelerinin çevresel ve toplumsal etkilerini araştırmak için tematik odaklar belirleyerek yaptığımız çalışmalarda,… Read More

İZİNİ SÜRDÜĞÜMÜZ YIKIM PROJELERİ

Melet Havzası’nda yıkımın izini sürdüğümüz saha gezisinde sırasıyladurduğumuz proje alanları ile ilgili bilgileri, ORÇEV’den Gül Ersan veErtuğrul Gazi Gönül anlatımlarıyla derledik. Videolarına, önceki sayfadayer alan… Read More

Vadinin terk edilmiş köpekleri

Melet’in Karadeniz ile buluştuğu noktadan başlayıp suyun kaynağına doğru yaptığımız iki günlük yolculuğun en sarsıcı manzaralarından biri, yol boyunca durduğumuz her noktada bizi karşılayan terk… Read More

Çevreye karşı suçlarda
‘önce kirlet sonra öde’
dönemi

Türk Ceza Kanunu (TCK), “Dava ve Cezanın Düşürülmesi” başlıklı dördüncü bölümünde sanığın veya hükümlünün ölümü, af, zamanaşımı, ön ödeme gibi konuları… Read More

Vosvos Kampı’ndan
Çambaşı Barajı’na

Bir zamanlar Vosvos Şenliği yapılırdı Ordu’nun yaylalarında. Çambaşı Yaylası Turnalık-İkidere’de kamp alanı vardı vosvosçuların; çadırlar kurulur, kamp ateşleri yakılır, sohbetler edilir, şarkılar, türküler söylenir… Birbirlerini… Read More

HES’lerin ne zararı var ki?

İnsanlar neden HES’lere karşı çıkıyor ki? HES yapılan bölgelerde yaşamayan ama HES karşıtı eylemlere de kulak kabartan insanların ilk sorduğu soru, haklı olarak, bu. Ancak… Read More

Çevreciler HES’lere karşı ama sonuçta HES’ler yenilenebilir enerji kaynakları değil mi?

Evet, ama bu iş o kadar da net değil. Birincil kaynağın kullanımı açısından ele aldığımızda hidroelektrik santraller elbette kömür, doğalgaz ve petrol kullanan termik santrallerin… Read More